Laboratorul Jonix – Jonix Romania

Laboratorul Jonix

UTILIZĂM TEHNOLOGIA PE CARE O DEZVOLTĂM

Cercetarea și dezvoltarea sunt elemente esențiale pentru noi. Pentru dispozitivele noastre, folosim o formă de ionizare pe care am testat-o și am analizat-o direct din punct de vedere chimic, microbiologic și fizic, în laboratoare certificate și în spațiul nostru tehnico-științific, Laboratorul Jonix.

Laboratorul Jonix întruchipează în mod desăvârșit ADN-ul Jonix: fiecare fază – cercetare, experimentare, analiză de piață, dezvoltare, crearea de prototipuri, realizare – este realizată intern, datorită lucrării în colaborare desfășurate de Archa și Hiref, cele două sucursale și cei doi parteneri principali ai companiei Jonix, care se completează reciproc în ceea ce privește competențele și activitățile. Archa asigură partea științifică și experimentală, iar Hiref își aduce contribuția prin competențele sale tehnice, tehnologice și de producție.

În cadrul Laboratorului Jonix, realizăm experimente, pentru a produce dovezi științifice cu privire la eficacitatea sistemelor și sănătatea clienților noștri. Acordăm o atenție deosebită rezultatelor noastre în ceea ce privește standardele de referință și sfera de aplicare.

Astfel, putem avea toată documentația tehnico-științifică necesară care demonstrează eficacitatea tehnologiei NTP Jonix, în diferite domenii de aplicare.

Prin urmare, experimentele desfășurate în laborator sunt însoțite de realizarea unor instalații-pilot, proiectate și construite de HiRef, pentru a verifica eficacitatea și aplicarea tehnologiei noastre. Sistemele sunt instalate în structuri industriale operaționale și ne permit desfășurarea de evaluări de monitorizare analitice.

JonixLAB, exploatat și deținut de Jonix, este un laborator tehnico-științific, cu competențe în domeniul electric, electronic, termodinamic, chimic și biologic, datorită căruia Jonix explorează posibilitatea aplicării tehnologiei cu plasmă non-termică în mod inovator, nu numai pentru dezinfectarea în interior. De fapt, JonixLAB își desfășoară în prezent activitatea în două direcții:

  • – îmbunătățirea / implementarea produselor existente prin aplicarea dezinfectării / reducerii emisiilor în diferite sectoare sau îmbunătățirea controlului și a aplicabilității (interconectare, comenzi de la distanță, extinderea funcționalității);
  • – aplicarea tehnologiei NTP Jonix în noi sectoare (agricultură pentru fotostimulare, apele uzate pentru tratare și decolorare, în deșeuri pentru eliminarea mirosurilor și a substanțelor chimice nocive).

Mai exact, activitățile Laboratorului Jonix sunt:

  • • Cercetare și dezvoltare (cercetare, proiectare, evaluare, optimizarea produselor, a proceselor, a soluțiilor tehnice, a instalațiilor și a aplicațiilor);
  • • Asistență tehnică pentru clienți (configurarea, pornirea și controlul sistemelor personalizate);
  • • Teste de eficacitate analitică (certificarea eliminării substanțelor chimice sau microbiologice, certificarea performanței tehnologice și de consum) și teste de funcționare analitică în anumite contexte/domenii de aplicare;
  • • Proiectarea și construcția de instalații-pilot, care au rolul de a demonstra eficacitatea aplicațiilor în anumite domenii;
  • • Conceperea și proiectarea dispozitivelor, astfel încât acestea să poată fi integrate în orice mediu casnic și/sau industrial;
  • • Redactarea de articole științifice/tehnice și informative, pentru a sprijini domeniul marketingului și pe cel comercial și redactarea de rapoarte și manuale tehnice care însoțesc produsele și sistemele;
  • • Analiza brevetelor și redactarea de conținut tehnic pentru depunerea cererilor de brevete;
  • • Analiza mediului de reglementare din domeniile în care se utilizează dispozitivele Jonix.

Proiectul TEHNOLOGIILE JONIX CU PLASMĂ NON-TERMICĂ

„Jonix srl – Proiect cofinanțat în cadrul POR FESR 2014-2020 Veneto”


Proiectul Tehnologiile Jonix cu plasmă non-termică face parte din specializarea inteligentă „Un mod de viață durabil”, întrucât acesta va avea un impact direct asupra modului de viață și, în special, asupra îmbunătățirii calității vieții în spațiile de locuit. Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea unei tehnologii de purificare a aerului, atât în spațiile de locuit, cât și în cele de lucru, utilizată în prezent de Jonix S.r.l.

Proiectul respectă condiția factorului generator al inovației „durabilitatea mediului”: Jonix își dorește să contribuie la reducerea poluării aerului interior, utilizând metode care încă nu au fost explorate, din cauza caracterului lor specific și complex. Capacitățile de dezinfectare și de purificare ale produselor Jonix au fost testate și verificate de laboratoare certificate. Testele, realizate mai întâi în laboratoare și ulterior, la o scară mai redusă, pe apele uzate industriale și pe deșeurile lichide, au demonstrat că performanța de reducere a poluanților variază de la cel puțin 30% până la peste 99%. Pentru a-și construi dispozitivele, Jonix folosește componente speciale, concepute în mod specific pentru a obține cele mai bune rezultate în toate domeniile de aplicare.

Proiectul de consolidare a startupului respectă RIS3 Veneto (strategia de specializare inteligentă) și Planul strategic regional pentru cercetare și dezvoltare tehnologică și inovație și își propune să îmbunătățească starea de bine în mediile de locuit, precum și să dezvolte în continuare specializarea inteligentă „Un mod de viață durabil”.  Proiectul se bazează în mare măsură pe tehnologiile inovatoare, în special pe materialele avansate și pe sistemele de producție avansate, ceea ce îi va permite societății să creeze și să dezvolte procese inovatoare. Durabilitatea mediului va genera inovație. De asemenea, proiectul va conduce la dezvoltarea unor activități cu o puternică abordare inovatoare și tehnologică.

Jonix S.r.l. comercializează în prezent purificatoare de aer, care pot decontamina și dezinfecta aerul, cu sau fără utilizarea unor sisteme de filtrare. Acest domeniu de aplicare a tehnologiei cuprinde sectorul civil-rezidențial, pe cel de sănătate-spitalicesc, precum și pe cel industrial și alimentar.

Proiectul include o serie de activități, cu obiectivul de a face Jonix marca de referință pentru purificarea aerului interior/sisteme de decontaminare, acestea fiind instalate în aparate de tratare a aerului sau utilizate ca instalații independente. Jonix își dorește să își consolideze poziția ca producător de sisteme de purificare pentru decontaminare și dezinfectarea aerului, întărind legăturile comerciale actuale și stabilind noi relații cu obiectivele de piață selectate, furnizând sisteme de tratare a aerului din ce în ce mai eficiente și adaptându-se progresiv noilor tendințe ale pieței.


Proiectul  COLTIV@MI

Obiectivul proiectului COLTIV@MI constă în proiectarea și construirea unei mini-sere inovatoare, de înaltă performanță, controlată de la distanță, pentru cultivarea în interior a alimentelor și a plantelor ornamentale. Sera, prevăzută cu tehnologii avansate de biostimulare și dezinfectare, care au la bază plasma rece, precum și sisteme dedicate care monitorizează sănătatea plantelor, vor fi conectate la internet, datorită tehnologiilor inovatoare industrie 4.0.

Procesul de cultivare se va realiza complet automatizat, datorită dezvoltării instrumentelor digitale Personal Farming, care au capacitatea de a-i îndruma chiar și pe utilizatorii fără experiență pe parcursul procesului de cultivare. O platformă web dedicată le va permite utilizatorilor să își împărtășească experiențele și sugestiile, ceea ce face din sera COLTIV@MI un instrument care promovează integrarea și cooperarea între utilizatori.

Sera COLTIV@MI îndeplinește pe deplin cerințele tot mai mari ale unei piețe de consum globale, care manifestă un interes tot mai mare pentru acest tip de produse: în ultimele câteva decenii, s-a produs o schimbare structurală în consumul de alimente în gospodării: consumul personal s-a dublat de-a lungul unei perioade de patruzeci de ani, dar suma cheltuită pe produsele alimentare se menține aproape stabilă (+16%). În prezent, preferințele consumatorilor în materie de achiziții s-au schimbat: aceștia tind să aleagă alimente proaspete și fără poluanți, recoltate din culturi sustenabile.

Lipsa spațiului și a timpului, necesitatea unor condiții climatice avantajoase și, mai presus de toate, lipsa experienței în cultivarea pământului, sunt în general principalele motive care stau la baza activităților de cultivare în regim propriu, desfășurate în aer liber fără succes, care sunt abandonate rapid, în favoarea canalelor tradiționale de achiziții. Având în vedere provocările cultivării în aer liber, cultivarea în regim propriu în interior (cultivarea alimentelor în interior) reprezintă o oportunitate excelentă, de care proiectul COLTIV@MI își propune să profite.


Proiectul LIGHTAN

Scopul proiectului LIGHTAN este acela de a îmbunătăți calitatea produselor din sectorul de tăbăcărie din Toscana, de asemenea de a îmbunătăți competitivitatea pe piață și de a reduce impactul asupra mediului printr-o abordare integrată inovatoare în rândul tuturor operatorilor care gestionează fiecare fază: pentru a optimiza întregul proces, se realizează o analiză care evaluează interrelațiile dintre alegerile făcute (ce reactivi pentru tăbăcărie și ce tehnologii de eliminare a poluării sunt cele mai potrivite).

În special, proiectul dezvoltă, urmând orientările din documentul privind Specializarea inteligentă, un proces ecologic, care oferă soluții pentru gestionarea apelor uzate, o eficiență sporită în procesele de producție, consum mai scăzut de substanțe chimice. Proiectul aduce beneficii importante pentru industria pielăriei din regiunea Toscana, prin reducerea consumului de reactivi și reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor și a efluenților lichizi. În baza cercetărilor anterioare efectuate de anumiți participanți la proiect, s-a reușit identificarea în anumite componente utilizate în procesul de tăbăcărie (inclusiv în taninurile naturale și sintetice) a principalului obstacol pentru aplicarea tehnologiilor inovatoare de tratare a apelor uzate, care ar putea reduce costurile ridicate și impactul pe care îl are tratarea deșeurilor asupra mediului. Principalele obiective ale proiectului sunt:

• Producerea și utilizarea de noi substanțe chimice, care reduc la minimum impactul asupra mediului pe care îl are eliminarea deșeurilor din tăbăcării (salinitatea și compușii chimici slab biodegradabili)

• Evaluarea efectului compușilor și al amestecurilor asupra proceselor de purificare existente (biodegradabilitatea în procesarea convențională a nămolurilor activate, inhibarea nitrificării și a digestiei anaerobe)

• Recuperarea produselor chimice încă „neutilizate”, cu valoare adăugată mare și cu impact sporit asupra mediului (de exemplu taninurile), în vederea reutilizării lor în procesul de producție (economii și impact redus asupra mediului în ceea ce privește purificarea)

• Optimizarea tratamentelor prealabile inovatoare, cu ajutorul unui nou proces de oxidare avansată (plasmă non-termică), pentru a-i spori biodegradabilitatea

• Dezvoltarea unei tehnologii inovatoare pentru eliminarea compușilor care nu sunt biodegradabili, în baza utilizării unei biomase fungice crescute într-un reactor și integrată ulterior în lanțul de purificare, prin strategii inovatoare de cultivare și de bio-îmbogățire.


Proiectul AiRTISTA

„Cofinanțat de Centrul de competențe ARTES 4.0”

Proiectul AiRTISTA, care are la bază dispozitivele de dezinfectare JONIX, își propune să creeze un nou sistem inteligent de dezinfectare automată a mediilor interioare și a suprafețelor expuse conexe, optimizând acțiunea dispozitivelor de dezinfectare NTP Jonix, în funcție de prezența și de comportamentul persoanelor prezente într-un anumit mediu interior.

Proiectul  AiRTISTA  este cofinanțat de  Centrul de competențe ARTES4.0  (Robotică avansată și facilitarea tehnologiilor și a sistemelor digitale) în cadrul Apelului extraordinar de urgență pentru COVID-19, cu scopul de a finanța cercetarea industrială și proiectele de dezvoltare experimentale care utilizează tehnologiile 4.0 în abordarea pandemiei de COVID-19 și, în general, pentru a lupta împotriva bolilor infecțioase. Scopul inițiativei este acela de a limita efectele sociale și economice pe termen scurt și lung asupra tuturor sectoarelor publice și de producție.